• Online aanmelding

  Nieuwe leden kunnen eenvoudig hun gegevens invullen die, na goedkeuring van de vereniging, direct in Sportlink geregistreerd worden.

 • Lid worden van vv Oldenzaal

  Ledenadministratie

  De penningmeester is momenteel ook de ledenadminstrateur van vv Oldenzaal.

  Vragen over de betaling van contributie, het opzeggen of wijzigen van uw lidmaatschap en het doorgeven van adreswijzigingen graag een mail naar info@vvoldenzaal.nl.

  VV Oldenzaal richt zich zolledig op seniorenvoetbal. Elftallen op zondag en 35+ op vrijdagavond. Je kunt lid worden vanaf 16 jaar. Tot je 18e jaar betaal je dan dezelfde contributie als spelend 7x7.

    

  Contributie 2022-2023

  Categorie Jaar Maand
  Spelend 11-tal €321,00 €26,75
  Spelend 7×7 €153,00 €12,75
  Rustend €122,40 €10,20
  65 + €61,20 €5,10

  Wijze van betalen

  De contributie is voor 1 seizoen dat loopt van 1 juli t/m 30 juni. Betaling per automatische incasso in 12 maandtermijnen, of op factuur in één keer. De maandcontributie wordt geincasseerd in de laaste week van de maand voorafgaande aan de contributie maand (bijvoorbeel december wordt eind november geincasseerd). 

  Bij leden die een incassomachtiging hebben afgegeven gaan wij de contributie in 12 maandelijkse termijnen incasseren. Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een factuur met het verzoek om de contributie in één keer te voldoen.

  Het bankrekeningnummer van vv Oldenzaal voor de contributiebetalingen is:  NL36 RABO 0327 7679 36

   

  KNVB-spelerspas

  De plastic spelerspassen zijn afgeschaft. De uitlevering van spelerspassen is in april 2017 gestopt. De spelerspassen zijn tegenwoordig volledig onderdeel van de Wedstrijdzaken-app. Meer informatie over de wedstrijdzaken-app.