• Online aanmelding

  Nieuwe leden kunnen eenvoudig hun gegevens invullen die, na goedkeuring van de vereniging, direct in Sportlink geregistreerd worden.

 • Stichting Leergeld

  Leergeld steunt kinderen van 4 tot 18 jaar die in Oldenzaal wonen en van wie de ouders/verzorgers een laag inkomen hebben.

  website van Leergeld

 • Lid worden van vv Oldenzaal

  Ledenadministratie

  De penningmeester is momenteel ook de ledenadminstrateur van vv Oldenzaal.

  Vragen over de betaling van contributie, het opzeggen of wijzigen van uw lidmaatschap en het doorgeven van adreswijzigingen graag een mail naar info@vvoldenzaal.nl 

  Contributie 2020-2021

  Categorie Jaar Maand
  Spelend 11-tal €321,00 €26,75
  Spelend 7×7 €153,00 €12,75
  Rustend €122,40 €10,20
  65 + €61,20 €5,10
  Junioren 13-18 €214,20 €17,85
  Pupillen 6-12 €153,00 €12,75

  Wijze van betalen

  De contributie is voor 1 seizoen dat loopt van 1 juli t/m 30 juni. Betaling per automatische incasso in 12 maandtermijnen, of op factuur in één keer. Met ingang van het seizoen 2019-2020 gaat vv Oldenzaal weer zelf rechtstreeks de contributiebedragen innen. De eerste termijn zal in rond 10 juli worden aangeboden bij de bank, de daaropvolgende maanden in de eerste week van de maand. 

  Bij leden die een incassomachtiging hebben afgegeven gaan wij de contributie in 12 maandelijkse termijnen incasseren. Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een factuur met het verzoek om de contributie in één keer te voldoen.

  Het bankrekeningnummer van vv Oldenzaal voor de contributiebetalingen is:  NL36 RABO 0327 7679 36

   

  Alle kinderen moeten kunnen sporten

  In Oldenzaal is een lokaal Jeugdsportfonds opgestart. Het Jeugdsportfonds heeft als doel om snel en effectief, op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Het fonds betaalt voor deze kinderen de contributie en sportattributen.
  Het motto is: alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te
  ontwikkelen. Meer informatie op de website van Stichting Leergeld Oldenzaal

   

  KNVB-spelerspas

  De plastic spelerspassen zijn afgeschaft. De uitlevering van spelerspassen is in april 2017 gestopt. De spelerspassen zijn tegenwoordig volledig onderdeel van de Wedstrijdzaken-app. Meer informatie over de wedstrijdzaken-app.