• De vv Oldenzaal houdt aankomende vrijdag, 29 oktober, haar algemene ledenvergadering. We hebben een vol programma en veel jubilarissen.

  Na de opening, mededelingen, vaststellen notulen ALV 2020 en het vaststellen van de jaarverslagen, houdt voorzitter Cor Oostendorp een woordje om iedereen bij te praten over de laatste stand van zaken betreffende gesprekken gemeente en de ontwikkelingen van het sportpark en clubhuis.

   

  Dan huldigen we de jubilarissen die vorig jaar een onderscheiding kregen, maar dat vanwege corona niet uitgebreid konden doen, te weten: Gerrit Hoffmann, Henk Leuwerink en Rudy Verboom. Alle drie voor hun 50-jarige lidmaatschap.

   

  Dan zetten we de huidige jubilarissen in het zonnetje. Te beginnen met de leden die 25 jaar lid zijn: Chantal Vogel, Mark Heskamp, Hans Olde Holtkamp en Peter Kleefman. Daarna hebben we twee jubilarissen die al 50 jaar lid zijn, te weten Gerrit Wellink en Joop Berendsen. Zestig jaar lid is Willy Berendsen.  Tot slot hebben we twee leden in ons midden die meer dan 65 (!) jaar lid zijn. Namelijk Hennie Koopman (66 jaar lid) en Steve Leerling (68 jaar).

   

  We vervolgen de vergadering met het jaarverslag penningmeester 2019-2020 en 2020-2021, verlag kascommissie, vaststellen contributie en begroting en voorstel benoeming nieuwe penningmeester; Paul Leussink.

   

  We hopen jullie van harte te begroeten op deze bijzondere ledenvergadering die we na lange tijd weer gewoon als vanouds in het clubhuis kunnen houden.

  Na afloop is er een muzikale verrassing!

   

  Tot vrijdag!

  Bestuur vv Oldenzaal

   

  Inloop vanaf 19:30 uur

  Start vergadering 20:00 uur

  Beoogd einde vergadering 21:30 uur

  Nazit met muzikale verrassing vanaf 21:30 - 23:30 uur

  Einde: 00:00 uur