• Verslag informatieve ledenvergadering

  Op maandag 28 november is de informatieve ledenvergadering gehouden. 

  De ongeveer 50 aanwezige leden stemden nogmaals in met de opdracht aan het nieuwe bestuur om de gesprekken met zvv De Esch en de gemeente te hervatten. Een zekere opluchting dat er toch een uitweg is gevonden was voelbaar. Er hebben zich leden gemeld om lopende zaken op te pakken maar ook om te ondersteunen bij de vervolgstappen. Daardoor kan de club ook normaal blijven functioneren.

  Een eerste gesprek met de gemeente heeft inmiddels plaatsgevonden. Gesprekken met het bestuur van zzv De Esch en daarnaast met het bestuur van RCO Harlequins zijn gepland.

  Voor de toekomst zien we de volgende twee projectgroepen:

  • Samenwerking zvv De Esch
  • Afwikkeling sportpark en stichting

  Taakverdeling bestuur

  • Voorzitter Mark van Gils: verhuizing en samenwerking zvv De Esch
  • Penningmeester Quinten lage Venterink: ledenadministratie en boekhouding
  • Secretaris Bas Oosting: afwikkeling sportpark en stichting

  Een paar mededelingen voor de korte termijn

  • We moeten extreem zuinig zijn met het energiegebruik. Dat lukt tot nu toe behoorlijk goed.
  • Het clubhuis sluit gedurende de winterstop van 19 december tot en met 15 januari.
  • Nieuwjaarsbijeenkomst is vrijdag 20 januari om 20:00u
  • Reguliere ALV over het seizoen 2021-2022 wordt februari, datum nog te bepalen.