• In overleg met de organisatoren van de toernooien, zijn we helaas genoodzaakt om het  veteranentoernooi op 6 juni, het vrouwenvoetbaltoernooi op 12 juni en het lagere elftallen toernooi op 13 juni af te gelasten wegens de strengere maatregelen inzake het coronavirus die afgelopen maandag zijn aangekondigd.  De vereniging en de drijvende krachten achter de toernooien zijn in de huidige situatie niet in staat om een optimale voorbereiding te treffen voor een goed verloop van de toernooien.