• Bestuur Stichting beheer clubhuis 't heuveltje

  De stichting beheer clubhuis 't Heuveltje is eigenaar, beheerder en uitbater van het clubgebouw van vv Oldenzaal.

  De stichting is opgericht in 1969, het eerste clubhuis stond op het toenmalige sportpark 't Heuveltje aan de Haerstraat in Oldenzaal.

   

  Dagelijks Bestuur Functie Telefoon
  Hans Trap Voorzitter 06 57643286
  Bas Oosting Penningmeester 06 44268362
  Rudi Verboom Secretaris 06 14793945
       

   

  De stichting heeft als doelstelling:

  1. het exploiteren, beheren en onderhouden van het clubhuis van de voetbalvereniging "Oldenzaal" ;
  2. het verrichten van werkzaamheden voor- en stimuleren van andere activiteiten ten behoeve van de voetbalvereniging "Oldenzaal" ;
  3. het in financiëel opzicht ondersteunen van de voetbalvereniging "Oldenzaal" alsmede het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  Het bestuur van de stichting wordt gekozen met instemming van de leden van de vv Oldenzaal. Naast vv Oldenzaal maakt RCO de Harlequins vanaf augustus 2014 gebruik van het clubhuis.