• Beste sportvrienden,

   

  Twee jaar geleden ben ik benaderd om wat te gaan doen bij Oldenzaal. Na een gesprek met Sander (Engbers, toenmalige secretaris) en Bas (Oosting, toenmalig interim-voorzitter), twijfelde ik geen moment om in het bestuur zitting te nemen. Het voelde als thuiskomen. Na een half jaar als waarnemend voorzitter, ben ik op de algemene ledenvergadering van november 2017 gekozen tot voorzitter.

  Als bestuur willen we graag een visie hebben. Een missie waar we als vereniging  naar toe willen. De zogeheten stip aan de horizon. Maarten Vruggink, verenigingsadviseur regio Oost bij de KNVB, tipte over de mogelijkheden binnen de KNVB om zo’n visie & missie traject onder begeleiding van de KNVB te doen. Richard Migchielsen werd de persoon die ons voor de K.N.V.B. werd toegewezen. Na een gesprek met hem zijn we samen het traject ingegaan.

  Zoals we veelvuldig hebben gecommuniceerd, was er 17 januari een brainstormavond waarvoor we alle leden uitnodigden om mee te praten. Onder tussen zijn er diverse avonden geweest om de gegevens die we die avond ophaalden verder uit te werken.

  We doen dat met een enthousiast en betrokken groepje leden. Maar om het traject goed uit te rollen binnen de vereniging, hebben we meer leden nodig die ons daarin willen ondersteunen. De commissies die wij binnen vvo hebben, te weten jeugd, senioren, sponsor en clubhuiscommissie, hebben op dit moment behoefte aan extra ondersteuning.

  Dit geldt in hoge mate voor de jeugdcommissie. Die wordt momenteel door één persoon bemand. Hoe leuk is niet om je nu aan te sluiten en mee te denken over de toekomstplannen voor de jeugd? Datzelfde geldt voor de seniorencommissie. Momenteel onbemand. Dit is je kans om op dit vlak mee te denken en daadwerkelijk het verschil te maken.

  Help de werkgroep naar de stip aan horizon en meldt je aan!

  Dat kan via voorzitter@voetbalverenigingoldenzaal.nl

  Groeten,

  Cor Oostendorp