• De voetbalvereniging Oldenzaal nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 24 november om 20:00 uur in het clubhuis op Sportpark de Thij.

  Agenda

 • Opening en mededelingen
 • Notulen ALV d.d. 25.11.16
 • Jaarverslagen afdelingen
 • Beleidsplan stand van zaken
 • Jubilarissen deel I
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Vaststelling begroting en contributie
 • Jubilarissen II
 • Bestuursverkiezing (voorstel bestuur)
  1. Stichting voorzitter: Hans Trap blijft in functie
  2. Stichting secretaris Rudy Verboom blijft in functie
  3. VVO Coördinator senioren: Maurice Teussink
  4. VVO Coördinator jeugd: Jolanda van Dieren blijft in functie
  5. VVO Bestuursondersteuning met focus op senioren: Philip Lucassen
  6. VVO Bestuursondersteuning met focus op jeugd: Bart Hampsink
  7. VVO Secretaris DB/AB: Sandra Pool
  8. VVO Penningmeester DB/AB: Bas Oosting blijft in functie
  9. VVO Voorzitter DB/AB: Cor Oostendorp
  10. Rondvraag
  11. Sluiting
  12.  

   Stemrecht bij de vergadering hebben leden van 16 jaar en ouder.

   Ouders en/of verzorgers van leden jonger dan 16 jaar mogen de vergadering bijwonen.

   Clubhuis open vanaf 19:30u