• De projectgroep Stip aan de horizon kwam gisteren weer bij elkaar om de toekomstplannen voor vv Oldenzaal verder uit te werken. Onder leiding van Richard Migchielsen werkte de groep aan een eerste opzet voor de presentatie van 9 mei.

    Maar eerst een opdracht. Hoe staat vvo er nu voor? En hoe is dat in de toekomst. Met hulp van een pose / lichaamstaal beeldden de groepen dat uit. Richard nam foto’s van de huidige situatie en de gewenste situatie.

    Samen bouwen aan de toekomst van vv Oldenzaal Samen bouwen aan de toekomst van vv Oldenzaal 1 Samen bouwen aan de toekomst van vv Oldenzaal 2 Samen bouwen aan de toekomst van vv Oldenzaal 3

    Opvallend is dat beide groepen onafhankelijk van elkaar vinden dat er bij de vvo momenteel een eilandjescultuur is, dat mensen niet van elkaar weten wat ze doen, waar ze mee bezig zijn en dat het gros van de leden niet bereid is de handen uit de mouwen te steken. In de gewenste situatie is dat anders. Samen de schouders eronder en met elkaar in verbinding staan.

    Vervolgens ging de groep aan de slag met de presentatie die op donderdagavond 9 mei aan de leden wordt voorgelegd voor feedback. De ene groep had een uitgebreid verhaal aan het papier toegevoegd, de andere groep ging voor een meer visueel plaatje.

    De input van beide bevindingen wordt nu bij elkaar gebracht in een presentatie. Schrijf 9 mei alvast op in uw agenda. Dan legt de werkgroep de plannen voor en bouwen we samen verder aan de toekomst en trots van vv Oldenzaal.