• De voetbalvereniging Oldenzaal hield afgelopen vrijdag de algemene ledenvergadering (ALV) in het clubhuis aan de Bornsedijk. Voorzitter Cor Oostendorp opende de vergadering.

  Nadat de notulen van de ALV 2018 waren goedgekeurd, evenals de jaarverslagen van de secretaris, senioren- en jeugdcommissie, sponsorcommissie en toernooiencommissie, werden de jubilarissen gehuldigd.

  Dat waren Rik Bollen en Tanno Teussink voor hun 25-jarig lidmaatschap, André van de Klok, Raymond Spel, Ard Voogd en Edo Hilgenberg voor hun 40-jarige lidmaatschap, Willy Esschendal en Frans Kuipers voor hun 50-jarig lidmaatschap en Huub Velthuis voor zijn 60-jarig lidmaatschap.

  Ria Lempsink, die jaren lang de ledenadministratie verzorgde voor de club en zitting had in het bestuur, werd door de ALV benoemd tot erelid.

  Helaas kon Ria niet aanwezig zijn en werd de onderscheiding in ontvangst genomen door haar zoon Tim.

  De algemene ledenvergadering ging verder akkoord met de voorgestelde bestuursstructuur. Dit betekent dat er een bestuur is bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Penningmeester Bas Oosting is aftredend. Deze functie is vacant. Het bestuur ziet er als volgt uit:

  Voorzitter: Cor Oostendorp

  Secretaris: Sandra Pool

  Penningmeester: vacant

  Vicevoorzitter: Sandra Pool

  Het driekoppig bestuur wordt in de uitvoering van haar taken ondersteund door diverse commissies. De commissie voetbal- en vrijwilligerszaken gaven een korte presentatie over de plannen en waar ze mee bezig zijn.

  Het jaarverslag van de penningmeester staat op de agenda voor de alv van maandag 6 april.