• Nieuwsbrief vereffening t Heuveltje 30-1-2024

  Op het Stadhuis wordt op dit moment gewerkt aan een voorstel om te komen tot de (financiële) afhandeling van de Stichting. Complexheid is de oorzaak van vertraging in de afhandeling.

  Voor de leden van zowel de VV Oldenzaal als van de ZVV de Esch zal een openbare verkoop van de inventaris van het clubhuis plaatsvinden en ook is er een informatieavond gepland.

  Zaterdag 2 maart 2024, van 12.00 -15.00 uur.

  Het gebouw is voor alle belangstellenden toegankelijk en worden de spullen gepresenteerd en hopelijk verkocht. Later volgt een overzicht van de spullen die te koop worden aangeboden.

   

  Gewijzigde datum voor de informatieavond

  Vrijdag 22 maart 2024; aanvang 21.00 uur.

  Hopelijk is er op die avond zicht op de datum waarop de vereffening kan worden afgerond. Vertraging houdt wel gevolgen in voor beide verenigingen omdat we niet in staat zijn (op dit moment) invulling te geven aan de financiële afspraken die we in de samenwerkingsovereenkomst hebben vastgelegd. Vooral om deze reden wordt deze informatiebijeenkomst opengesteld voor belangstellenden van beide verenigingen.

   

  Namens de besturen van de VV Oldenzaal en de ZVV de Esch,

   

  Met vriendelijke groet,

   

   

  Rein van der Burg,

  Vereffenaar Stichting Clubhuis ‘t-Heuveltje.