• Met de gekozen penningmeester Paul Leussink, tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 29 oktober, gaat de voetbalvereniging Oldenzaal het seizoen 2021/2022 met een voltallig bestuur in. Voorzitter Cor Oostendorp en secretaris Sandra Pool blijven beiden in functie.

   

  Leussink is geen onbekende bij de club. Hij is al eens eerder penningmeester geweest en kent daardoor de vereniging goed.

   

  Tijdens de ALV werden ook de jubilarissen in het zonnetje gezet. De jubilarissen van vorig jaar die aanwezig waren, waren Rudy Verboom en Gerrit Hoffmann, beiden 50 jaar lid. Henk Kraster en Henk Leuwerink waren niet aanwezig.

  Chantal Vogel, Mark Heskamp, Hans Oude Holtkamp en Peter Kleefman kregen een speldje omdat ze 25 jaar lid zijn. Gerrit Wellink en Joop Berendsen werden gehuldigd voor hun vijftigjarige lidmaatschap. En Willy Berendsen voor het zestigjarige lidmaatschap.

   

  Tot slot waren er twee leden meer dan 65 jaar lid, te weten Hennie Koopman (66 jaar lid, niet aanwezig) en Steve Leerling (68 jaar).

  Nieuwe penningmeester, bestuur voltallig

  Peter Kleefman, 25 jaar lid.

  Chantal Vogel en Mark Heskamp, 25 jaar lid.

  Gerrit Wellink, 50 jaar lid.

  Gerrit Wellink, 50 jaar lid.

  Gerrit Hoffmann, 50 jaar lid.

  Joop Berendsen, 50 jaar lid.

  Steve leerling, 68 jaar lid

  Willy Berendsen, 60 jaar lid.