• Vriendschap & verbondenheid

  Zouden de oprichters van vv Oldenzaal ooit hebben kunnen vermoeden dat de vereniging die door hen op 24 mei 1914 is opgericht ook na honderd jaar nog volop in het midden van de Oldenzaalse samenleving staat? Een eeuw later kunnen we de balans opmaken.

  Oldenzaal, een vereniging niet gebonden aan religie, huidskleur, nationaliteit of afkomst is een club voor iedereen.

 • Programma: vv Oldenzaal 1

  Geen informatie

  Klik hier voor het volledige programma van vv Oldenzaal

 • Agenda

 • Lid worden van vv Oldenzaal

  Ledenadministratie

  Ria Lempsink

  0541 514564

  Frederik van Eedentraat 19

  7576 BV Oldenzaal

   

  Voor het opzeggen of wijzigen van uw lidmaatschap en het doorgeven van (adres)wijzigingen dient u rechtstreeks contact op te nemen met de ledenadministratie.

  Contributie 2017-2018

  Categorie Jaar Kwartaal
  Spelend 11-tal €315,00 €78,75
  Spelend 7×7 €150,00 €37,50
  Rustend €120,00 €30,00
  65 + €60,00 €15,00
  Junioren 13-18 €210,00 €52,50
  Pupillen 6-12 €150,00 €37,50


  De inning van contributie is in handen van ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op.

  Betaling ineens, of in 4 kwartaaltermijnen

  Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen. Daarbij gaan we van maandelijkse termijnen weer over naar betaling  in 4 gelijke kwartaaltermijnen: juli, oktober, januari en april.

  De facturen voor het nieuwe seizoen worden begin juli per sms en email verstuurd. Als we niet beschikken over uw mobiele nummer of email, ontvangt u een brief.

  Voor vragen over de betaling van contributie kunt u contact op nemen met de penningmeester: Bas Oosting, Email

  Alle kinderen moeten kunnen sporten

  In Oldenzaal is een lokaal Jeugdsportfonds opgestart. Het Jeugdsportfonds heeft als doel om snel en effectief, op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Het fonds betaalt voor deze kinderen de contributie en sportattributen.
  Het motto is: alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te
  ontwikkelen. Meer informatie op de website van Stichting Leergeld Oldenzaal

  KNVB-spelerspas

  De huidige plastic spelerspassen zijn met ingang van komend seizoen afgeschaft. De uitlevering van spelerspassen is in april 2017 gestopt. In de toekomst verloopt een spelerspas niet meer; dit proces gaat volledig digitaal.Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn de digitale spelerspassen. Meer informatie over de wedstrijdzaken-app.