• Lid worden van vv Oldenzaal

  Ledenadministratie (tijdelijk)

  Vragen over de betaling van contributie, het opzeggen of wijzigen van uw lidmaatschap en het doorgeven van adreswijzigingen kunt u via het contactformulier doorgeven aan de ledenadministratie. Zie hierboven.

   

  Dringende zaken: Bas Oosting 0644268362

   

  Contributie 2018-2019

  Categorie Jaar Kwartaal
  Spelend 11-tal €315,00 €78,75
  Spelend 7×7 €150,00 €37,50
  Rustend €120,00 €30,00
  65 + €60,00 €15,00
  Junioren 13-18 €210,00 €52,50
  Pupillen 6-12 €150,00 €37,50


  De inning van contributie is in handen van ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op.

   

  Betaling ineens, of in 4 kwartaaltermijnen

  Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen. Daarbij gaan we van maandelijkse termijnen weer over naar betaling  in 4 gelijke kwartaaltermijnen: juli, oktober, januari en april.

  De facturen voor het nieuwe seizoen worden begin juli per sms en email verstuurd. Als we niet beschikken over uw mobiele nummer of email, ontvangt u een brief.

   

  Alle kinderen moeten kunnen sporten

  In Oldenzaal is een lokaal Jeugdsportfonds opgestart. Het Jeugdsportfonds heeft als doel om snel en effectief, op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Het fonds betaalt voor deze kinderen de contributie en sportattributen.
  Het motto is: alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te
  ontwikkelen. Meer informatie op de website van Stichting Leergeld Oldenzaal

  KNVB-spelerspas

  De plastic spelerspassen zijn afgeschaft. De uitlevering van spelerspassen is in april 2017 gestopt. De spelerspassen zijn tegenwoordig volledig onderdeel van de Wedstrijdzaken-app. Meer informatie over de wedstrijdzaken-app.