• 28 juni: Ledenvergadering samenwerking zvv De Esch

   

   

  Beste leden van vv Oldenzaal,

   

  Op 8 juni 2023 is de samenwerkingovereenkomst tussen onze vereniging, zvv De Esch en de gemeente Oldenzaal getekend.

  Het bestuur nodigt je uit voor een ledenvargadering op

  woensdag 28 juni om 20:00u in het clubhuis van vv Oldenzaal.

  Agenda:

  1. Opening
  2. Toelichting op de samenwerkingsovereenkomst
  3. Voorlopige rekening 2022/2023
  4. Contributie 2023/2024
  5. Begroting 2023/2024
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

  De samenwerkingovereenkomst en overige stukken worden bij de vergadering gepresenteerd en toegelicht. 

   

  Graag tot ziens op woendag 28 juni!

  namens het bestuur,

   

  Mark van Gils, voorzitter

   

  P.S. zoals eerder aangekondigd plannen wij een datum na de zomervakantie voor de huldiging van onze jubilarissen