• Ledenvergadering informatiebijeenkomst 28 november

  De vergadering staat in het teken van het hervatten van de gesprekken met zvv De Esch en de gemeente Oldenzaal.

   

   

   

  28 november 2022, aanvang 20:00u, clubhuis vv Oldenzaal

   

  Agenda 

  1. opening

  2. aanvaarding opdracht aan het bestuur

      a. taakverdeling bestuur

      b. onderzoek samenwerking met zvv De Esch

      c. werkgroepen (stichting, sportpark, voetbal)

  3. informatie-uitwisseling met de leden

  4. vervolgstappen

  5. rondvraag

  6. sluiting

   

  Het nieuwe bestuur is dankbaar voor de brede steun die de leden op 14 november hebben uitgesproken. De verkiezing van het bestuur is verlopen in overeenstemming met de statuten van de vereniging. Daarin staat dat bestuursleden kandidaat worden gesteld door het zittende bestuur of tenminste 3 leden.

  Het bestuur zal de leden op 28 november informeren over de bevindingen tot nu toe en de vervolgstappen. We roepen de leden op een bijdrage te leveren aan de opdracht. Bijvoorbeeld door je beschikbaar te stellen voor een werkgroep. Welke dat worden bespreken we met elkaar op de 28e.

   

  Reguliere ALV wordt later gehouden

  Het bestuur heeft besloten om op een latere datum een aparte Algemene Ledenvergadering te houden met daarin onder meer de volgende reguliere agendapunten: jaarverslagen, financieel verslag, begroting, contributie. De datum hiervoor moet nog worden vastgesteld.

   

  Huldigen jubilarissen tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

  Verder zijn wij voornemens de jubilarissen te huldigen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst die begin januari zal worden gehouden.