• Het bestuur was gisteren bij elkaar om de brainstormavond op donderdag 17 januari voor te bereiden. Het doel van de brainstorm is zoveel mogelijk informatie verzamelen van onze leden en ouders van jeugdspelers. Dit gebeurt met hulp van enkele vragen. 

  Met de opgehaalde informatie gaat het bestuur vervolgens in vier avonden aan de slag, te weten op donderdag 21 februari, 7 maart, 28 maart en 18 april. Deze bijeenkomsten moeten uiteindelijk leiden tot een richtlijn voor de club.

  Die wordt op donderdag 9 mei voorgelegd aan leden en ouders van jeugdleden. Noteer deze datum alvast in uw agenda, want we willen graag jullie feedback horen.

  Tot slot gaat het bestuur met de terugkoppeling aan de slag en is er een eindpresentatie waar iedereen van harte welkom is.

  De KNVB in de persoon van Richard Migchielsen begeleidt de vvo tijdens het gehele traject.

  Op een rijtje:

  Donderdag 17 januari                                                             Grote brainstorm met leden en ouders jeugd

  Donderdag 21 februari, 7 maart, 28 maart en 18 april    Bestuur aan het werk ism KNVB

  Donderdag 9 mei                                                                    Terugkoppeling resultaten, ophalen feedback

  Nog te overleggen                                                                  Eindpresentatie