• De KNVB constateert dat de laatste jaren het competitiemodel, dat in de loop van 130 jaar is uitgegroeid tot een piramidemodel, langzaam scheef aan het groeien is.

  Dat komt onder meer door de verschuiving van zondagteams naar de zaterdag. Door deze terugloop op zondag blijven er aan de onderkant van de piramide weinig teams over. Het gevolg? Niveauverschillen en langere reisafstanden.

   

  Op zaterdag stijgt het aantal teams en is juist behoefte aan een goede vierde én vijfde klasse. Maar ook in de rest van de piramide zijn verbeteringen noodzakelijk voor meer regionale competities in de top, een betere aansluiting naar de hoofdklasse en meer spanning en gelijkwaardigheid op alle niveaus.

   

  Niets doen is geen optie. Om het spelplezier en de kwaliteit van de wedstrijden te verbeteren, vindt de KNVB het noodzakelijk om het fundament van de piramide te verstevigen. Daarom nam de bond de volgende stappen:

   

  • In september 2021 is er een groot onderzoek uitgevoerd naar de wensen van de clubs, trainers en spelers.

  • Vervolgens zijn er een aantal scenario’s uitgewerkt.

  • Uiteindelijk heeft de KNVB een scenario geselecteerd dat het beste voldoet aan de eisen.

  Over dit scenario en wat dat voor jullie betekent, willen we jullie natuurlijk graag informeren. Op deze speciaal ingerichte pagina vind je alle informatie. Bovendien kun je in deze video zien hoe dat er in de praktijk uitziet.