• Ons bereikte het droevige bericht dat op donderdag 7 mei ons erelid, Ria Lempsink, is overleden.

   

  Ria heeft de afgelopen jaren diverse functies bekleed binnen onze vereniging en heeft dat met veel toewijding gedaan.

   

  In 1977 werd Ria tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen tot het eerste vrouwelijke bestuurslid van de vv Oldenzaal.

  Ook hielp ze in die tijd mee met de organisatie van Spartadag.

  Ze was gehuwd met Hennie Lempsink, eveneens vvo-vrijwilliger, die op 23 februari 1991 op 51-jarige leeftijd veel te vroeg is overleden.

   

  Ria bleef de vvo altijd trouw. Ze was niet iemand die graag in de belangstelling stond maar in de luwte goed aanwezig was.

  Meer dan veertig jaar heeft ze met veel toewijding  de ledenadministratie gedaan. Elk nieuw lid wist de Frederik van Eedenstraat te vinden.

  Wij danken haar daarvoor.

   

  Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering op vrijdag 31 januari werd Ria benoemd tot erelid van onze vereniging.

   

  Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

   

  Bestuur en leden van de voetbalvereniging Oldenzaal

   

  In Memoriam: Ria Lempsink

  Foto: 24 mei 1984. De vvo bestaat zeventig jaar. Een vereniging met 550 leden. Op de foto het bestuur: Bovenste rij: Tonnie Oude Alink, Harry Slaghuis, Gerrit Vasterink en Hennie Pool. Midden v.l.n.r.: Wim Boersma, Gerrit Meers en Johan Weierink. Voorste rij: Henk Leuwerink, Max van Staalduinen, Ria Lempsink-Wekking en Huub Velthuis.

  Uitgelichte foto: Flickr, Brian Donovan