• In memoriam: Henk Leuwerink

  Ereleden vv Oldenzaal bij de onthulling nieuw straatnaambord 't Heuveltje in 2010 (Henk met de blauwe sjaal)

  Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden op maandag 10 januari ons erelid

   

  Henk Leuwerink

   

  1936-2022

   

  Henk is seniorlid geworden in januari 1970. Ondanks dat Henk 33 jaar was toen hij lid werd van vv Oldenzaal heeft hij nog tot zijn 60e recreatief gespeeld. Hij was een gezelligheidsmens die de derde helft een belangrijk onderdeel van de wedstrijd vond.

  In de periode van 1972 tot 1987 heeft hij vele bestuursfuncties vervuld in de vereniging en stichting.

  Met onder meer Jan Agterbos en Jo Triller vormde Henk het eerste jeugdbestuur van vv Oldenzaal. Van 1972 tot 1985 was Henk penningmeester van zowel vv Oldenzaal als van stichting beheer clubhuis ´t Heuveltje.

   

  Hij was de motor achter de realisatie van ons clubhuis. Na ruim 15 jaar onafgebroken in het hoofdbestuur te hebben gezeten, stopte hij in 1987. Vanwege zijn bestuurlijke verdiensten is hem in 1987 de zilveren KNVB speld uitgereikt. Voor zijn ruime verdiensten voor de vereniging is Henk in 2004 benoemd tot erelid van vv Oldenzaal. Over onder andere zijn vrijwilligerswerk voor vv Oldenzaal is er eind jaren 90 een lezenswaardig stukje geplaatst in het clubblad. Link naar gesprek met Henk in het clubblad vv Oldenzaal eind jaren 90.

   

  We zullen je missen Henk, je blijft altijd in ons blauw-witte hart.

   

  We wensen familie en dierbaren heel veel sterkte.

  Ereleden, leden, stichting en bestuur

  voetbalvereniging Oldenzaal