• Het bestuur van vvo en het vierde elftal zaten vanmorgen - zondag - om 9 uur met elkaar aan het ontbijt. Tussen de broodjes, krentenwegge en hard gekookte eitjes door vertelde de voorzitter over een aantal zaken waar het bestuur zoal mee bezig is. De spelers van het vierde vertelden op hun beurt over de gang van zaken binnen het elftal, dat ze afstevenen op een kampioenschap en nog zoekende zijn naar een sponsor voor een nieuw tenue voor volgend seizoen. Het bestuur is voornemens om het ontbijt met de seniorenelftallen ook volgend seizoen te organiseren.

    --

    Binnen de vvo is aandacht een belangrijk speerpunt. Samen een ontbijtje nuttigen met de teams is een middel hiertoe. Het bestuur maakt graag op deze manier kennis met haar leden.

    Hard gekookte eitjes en krentenwegge