• De gemeente Oldenzaal start een pilot met een digitaal subsidieloket genaamd Vindsubsidies. Het is een online database met beschikbare subsidies en fondsen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Interessant voor verenigingen zoals onze voetbalclub.

    Met behulp van Vindsubsidies kunnen Oldenzaalse ondernemers, stichtingen en verenigingen op zoek naar subsidies en fondsen op allerlei terreinen, van duurzaamheid tot kunst en cultuur. Deze subsidies en fondsen staan volledig los van de gemeentelijke subsidieverstrekking.

    Vindsubsidies faciliteert Oldenzaalse ondernemers, stichtingen en verenigingen bij het zoeken naar (alternatieve) financiering voor activiteiten of projecten. Het loket wordt ontsloten via de website van de gemeente Oldenzaal: www.oldenzaal.nl/subsidies. Aan het gebruik van het loket zijn geen kosten verbonden. Wel is het noodzakelijk om eerst een account aan te maken.

    Het digitaal subsidieloket Vindsubsidies is beschikbaar vanaf 15 oktober. De pilot heeft een looptijd van een jaar. Na afloop volgt een evaluatie.