• In het clubhuis presenteerde de werkgroep ‘De stip aan de horizon’ donderdag 9 mei de toekomstplannen van vv Oldenzaal. Na het openingswoord van voorzitter Cor Oostendorp, gaven Martin oude Nijhuis en secretaris Sandra Pool uitleg aan de ruim zestig mensen die aanwezig waren.

  ‘Vanavond presenteren we de toekomstplannen voor vv Oldenzaal, de stip aan de horizon. Daar waar we naar toe willen met zijn allen’, trapt Sandra af. ‘Dit traject begon in januari met een brainstormsessie. We haalden input op waarmee we in vele sessies met een werkgroep aan de slag gingen. We dachten we na over wat er gaat goed binnen de vvo en wat kan beter? Wat betekent verenigingen? Wat maakt vv Oldenzaal uniek en wat betekent vv Oldenzaal voor jou?

  Martin: ‘Wat betekent vv Oldenzaal voor mij?  Onze vriendengroep is bijvoorbeeld ontstaan vanuit VV Oldenzaal. De club is een gezellige ontmoetingsplek voor mij. Ik organiseer ik het Lagere Elftallentoernooi bij en probeer daarmee de vereniging op de kaart te zetten. Sinds januari maak ik deel uit van de huidige project. Ik ben erg enthousiast. De vv Oldenzaal maakt een ambitie in mij los.’

  Vol passie vertelt Martin over de dromen die hij heeft voor vv Oldenzaal. Dat het een club is die gastvrij is, waar iedereen welkom is, waar de volgende generaties Oude Nijhuis voetballen. Maar dat ook de generaties van Kuipers, Ramirez, Vollenbroek, Rinsampessy Savas en Sahin het blauwwitte shirt aantrekken. Een club waar we trots op zijn.

  Eerste stap richting stip aan de horizon 4 Eerste stap richting stip aan de horizon 5Eerste stap richting stip aan de horizon 7

   

  Martin vraagt de aanwezigen te gaan staan als ze trots zijn op vvo. Dat gebeurt. 'Ga gearmd staan, schouder aan schouder en laat zien dat we trost zijn op vvo.' Spontaan klinkt het lied blauwe broek en blauwwit shirt...'

   

  Eerste stap richting stip aan de horizon 9Eerste stap richting stip aan de horizon 8

  Sandra vertelt vervolgens over het stevige fundament dat nodig. ‘Het fundament van vv Oldenzaal bestaat uit drie kernwaarden. Ze gelden als een meetlat die we telkens weer tevoorschijn kunnen toveren als er een beslissing genomen moet worden of een richting uitgezet moet worden. De werkgroep is tot drie kernwaarden gekomen die passen bij de vvo: Aandacht, plezier en ontwikkeling.

  ‘Aandacht omdat we een kleine vereniging zijn. We kennen elkaar, helpen elkaar en kijken naar elkaar om. Lief en leed wordt met elkaar gedeeld, het is gemoedelijk bij vvo, de lijnen zijn kort. Er is overzicht. In de kernwaarde aandacht zit onze kracht, ons onderscheidend vermogen en onze kansen.’ Vervolgt: ‘Plezier in het spelletje voetbal is ontzettend belangrijk. Spelvreugde binnen de lijnen op elk niveau. Maar ook plezier buiten de lijnen, want de vvo is meer dan alleen voetbal.’ En ontwikkeling. ‘De vereniging wil zichzelf ontwikkelen, maar elke speler, vrijwilliger en bestuurder kan zich binnen de club ontwikkelen. Sportief en sociaal groeien. In teamverband, maar ook persoonlijk.

  Tijd voor interactie. In groepen gaan de aanwezigen aan de slag. Wat vinden ze van de kernwaarden. Passen die bij vv Oldenzalal? En wat wil jij bereiken met vv Oldenzaal?

  Eerste stap richting stip aan de horizon 10Eerste stap richting stip aan de horizon 12Eerste stap richting stip aan de horizon 11

  Na de sessie, volgt een stuk over de organisatiestructuur. Hoe gaan we onze ambitie waarmaken? Sandra: ‘In onze slogan – samen bouwen aan de toekomst en trots van vv Oldenzaal – staat het woord samen. Dat woord wil ik van harte onderstrepen. Tot nu toe is er een klein groepje vrijwilligers dat de kar trekt. Dat willen we niet meer en gaan we ook niet meer doen. We moeten de toekomst van vv Oldenzaal samen oppakken.’

  Vervolgt: ‘Het gaat om verenigingen. Het samen de schouders er onder zetten. De vereniging is een gemeenschap waar gezamenlijk een doel wordt nagestreefd, waar iedereen achter staat en waarvoor iedereen de handen uit de mouwen steekt. Onze vereniging is geen bedrijf onder het credo u vraagt, wij draaien. We zijn samen verantwoordelijk voor een goed draaiende club.’

  We nemen we afscheid van het algemeen bestuur. We gaan werken met één bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. En er zijn verschillende commissies, te weten de  seniorencommissie voor prestatie en recreatie, de jeugdcommissie voor de pupillen en junioren. De clubhuis- en sportparkcommissie, sponsorcommissie, toernooiencommissie en de pr-commissie. Het is wenselijk dat er een activiteitencommissie en een commissie vrijwilligerswerk bijkomt in de toekomst.’

  Martin: ‘Elke commissie krijgt de vrijheid om creatief te zijn en om een proces op gang te brengen. Er is ruimte voor initiatieven van ieder lid. We werken met open huisjes en niet met heilige huisjes. De commissies werken ieder een toekomstvisie uit. Ze maken een seizoensplan.’

  Sandra: ‘Alle seizoensplannen samen vormen de agenda. Deze seizoensplannen worden tijdens de ALV gepresenteerd. Daarnaast werkt de commissie aan een toekomstvisie en geeft de doelstellingen voor de lange termijn aan. Deze grote lijnen worden naast het seizoensplan ook tijdens een meepraatavond gepresenteerd.’

  ‘Het bestuur overlegt één keer per maand. De commissie overleggen één keer per maand. Bestuur en commissies overleggen ook één keer per maand. Het bestuur houdt het totaalplan vvo in de gaten. De commissie houden elkaar op de hoogte, zodat iedereen van elkaar weet waar hij of zijn mee bezig is.’

  Martin: ‘Dit moet de werkwijze zijn waardoor leden betrokken blijven bij de vereniging omdat er geluisterd wordt en aandacht gegeven wordt aan de leden. Alle acties die voortkomen uit de commissies moeten passen bij en voldoen aan onze kernwaarden: aandacht, plezier en ontwikkelen. Alle beslissingen groot of klein mogen niet in strijd zijn met onze kernwaarden. Zodat alle leden en gasten zicht thuis voelen bij onze vereniging. Vertel je verhaal en droom en kom in actie.’

  De koffer die op tafel staat gaat open. Een paar toekomstplannen komen eruit. Daarna is het aan de zaal. Een vijftal vragen hangen in het clubhuis:

  Eerste stap richting stip aan de horizon 6

  1.Wie wil er meedenken over hoe we onze kinderen lekker kunnen laten voetballen?

  2.Wie wil er meedenken over hoe we onze seniorenleden lekker kunnen laten voetballen?

  3. We hebben een mooie club, maar hoe zorgen we voor meer leden?

  4. Wie wil er helpen om VV Oldenzaal positief in de media te brengen?

  5. Hoe zetten we al ons geweldige potentieel binnen de club op een juiste manier in?

  Met alle input van deze avond gaat de werkgroep komende week verder. Op vrijdag 17 mei geven ze de eindpresentatie en is er aansluitend een feestavond voor alle leden en vrijwilligers.