• Het bestuur, versterkt met enkele leden, ging donderdag 21 februari verder met de uitwerking van de brainstormsessie die 17 januari in het clubgebouw gehouden is.

  • Waar willen we met vv Oldenzaal naartoe?
  • Waar staan we voor?
  • Wat zijn onze ambities?

  Dit zijn de bekende vragen waarmee we het traject gestart zijn en we durven te zeggen dat we ondertussen, na twee sessies onder begeleiding van Richard Migchielsen plus een tussentijdse, een basis hebben gelegd om hierop heldere antwoorden te kunnen geven.

  Kernwaarden – Wat gaan we doen?

  Tijdens sessie twee zijn we begonnen om de door ons geformuleerde kernwaarden, die momenteel nog met potlood geschreven zijn, verder uit te werken. Dit gebeurde in kleine groepjes waarna de resultaten voor de hele groep gepresenteerd werden. Belangrijk hierbij was om dit steeds zo concreet mogelijk te maken. ‘Wat ga je nu écht doen? En hoe?’.

  Belofte

  Naast het concreet maken van de kernwaarden hebben we nagedacht over een belofte. Zowel de belofte aan ouders als aan kinderen. In feite waren we hiermee natuurlijk tijdens de vorige bijeenkomst al van start gegaan maar ook hierbij was het zaak om het zo concreet mogelijk op papier te krijgen. Niet langer in algemeenheden maar zo concreet mogelijk.

  Er kwamen deze avond vele interessante punten op tafel en met een beetje bijsturing van Richard werd het niveau van de input merkbaar hoger.

  Richting die stip aan de horizon

  Hoewel we nog middenin het traject zitten overheerste tijdens de afrondende rondvraag optimisme. Het gevoel is toch dat er een soort fundering begint te ontstaan van waaruit we verder kunnen. Het vertrouwen in een heldere stip aan de horizon groeit.