• De voetbalvereniging Oldenzaal hield afgelopen vrijdag de jaarlijkse algemene ledenvergadering in haar clubhuis op Sportpark de Thij. De ruim tachtig aanwezige leden kozen Cor Oostendorp tot voorzitter en Sandra Pool tot secretaris. Samen met de al zittende penningmeester, Bas Oosting, vormen zij het dagelijks bestuur.

  Oostendorp was sinds mei al waarnemend voorzitter. ‘Het voelt als een warm bad’, zei Oostendorp na de verkiezing. ‘Een club met veel vrijwilligers die van alles doen. Laatst was ik hier op een zaterdagmorgen en werden er pannenkoeken gebakken voor de jeugd. Dat is binding. Net zoals de vele toernooien die de club organiseert, waaronder het schoolvoetbaltoernooi dat duizenden scholieren naar ons sportpark trekt. Dat is wat vv Oldenzaal als kleine vereniging groot maakt.’

  De nieuwe secretaris Pool volgt Rudy Verboom op. Bij het algemeen bestuur werd Maurice Teussink gekozen tot coördinator seniorencommissie. Dat pakt hij samen op met Philip Lucassen die gekozen werd tot algemeen bestuurslid met focus op senioren.

  Negenkoppig algemeen bestuur
  De leden stemden in met het bestuursvoorstel om Bart Hampsink eveneens de rol van algemeen bestuurslid te geven. Hij richt zich op de jeugd en doet dat samen met de al zittende coördinator jeugd, Jolanda van Dieren. Hans Trap blijft voorzitter van de stichting clubhuis ’t Heuveltje en Rudy Verboom blijft secretaris van de stichting. Met een voltallig dagelijks bestuur en een negenkoppig algemeen bestuur gaat de vereniging het komende jaar onder andere de uitdaging van de privatisering sportpark aan.

  De speldjes
  Jubilarissen waren er ook. Nico Postma werd gehuldigd voor zijn zestigjarig lidmaatschap. Wyb de Jong en Hans Bussmann voor 50 jaar lid. Robert Polman, Pieter Dollekamp, Ronald Wienk en Marcel Benneker zijn 40 jaar lid van de club. Ronald Boswinkel, Maarten Pool, Maarten Hofste, Tom Kamphuis, Tom Vollenbroek, Rudy Nijland en Dorus Scholten kregen een speldje voor hun 25-jarige lidmaatschap.


  Staand van links af: Tom Vollenbroek, Nico Postma, Hans Bussmann, Dorus Scholten, Ronald Wienk, Pieter Dollekamp, Ronald Boswinkel en Robert Polman.
  Knielend van links af: Tom Kamphuis, Maarten Hofste, Marcel Benneker en Rudy Nijland.
  Niet op de foto: Wyb de Jong en Maarten Pool.