• Bestuur en organisatie

  Dagelijks Bestuur Naam Telefoon
  Voorzitter Cor Oostendorp 06 37242943
  Penningmeester Bas Oosting 06 44268362
  Secretaris Sandra Pool  06 14475254
  Voetbal afdelingen    
  Coördinator senioren (waargenomen door voorzitter) vacant  
  Coördinator jeugd Jolanda van Dieren 06 47666493
  Commissies    
  Clubhuis (beheerder) vacant  
  Communicatie & PR Sandra Pool 06 14475254
  Sponsoring / Vrienden van vv Oldenzaal Philip  Lucassen 06 82729429
  Ondersteunende functies    
  Accomodatiezaken & consul Bas Oosting 06 44268362
  Wedstrijdsecretaris Jolanda van Dieren 06 47666493
  Ledenadministratie (waargenomen door penningmeester) vacant  
 • Contactformulier bestuur vv Oldenzaal