• De KNVB nodige bestuurders uit om mee te denken over het oprichten van een bestuurderscommunity. Uit alle hoeken van het land kwamen gisteren elf afgevaardigden van de in totaal achttien serviceregio’s samen bij FC Amsterdam. Ze vormen samen een klankbordgroep. Elke verenigingsadviseur, bij vv Oldenzaal is dat Maarten Vruggink, schoof iemand naar voren om deel te nemen aan deze eerste bijeenkomst. Secretaris Sandra Pool was er bij namens regio 6.

    Doel van de community is om bestuurders met elkaar in contact te brengen, zodat zij elkaar kunnen helpen en versterken. Voordat dat de community, zowel online als offline, er komt, doet de KNVB een gedegen onderzoek. Er is door een onderzoeksbureau een enquête onder bestuurders in het hele land uitgezet. Hieruit moet duidelijk worden wat de behoeften zijn van de bestuurders op dit gebied. De resultaten van dit onderzoek en de verdere invulling en uitrol ervan wil de KNVB periodiek bespreken met de klankbordgroep. Gisteren was de eerste bijeenkomst.

    De avond begon met een voorstelronde. Bestuurders uit onder meer Goudsewaard, Rosmalen, Voerendaal en Lutten vertelden wie ze zijn en waar ze tegenaan lopen. Onder leiding van Yard ging de groep verder met vragen als ‘Wat zou jij kunnen bijdragen aan een bestuurderscommunity?’ Ook op de thema’s ledenweving&behoud, sportiviteit&respect en vrijwilligersbeleid werd ingegaan.

    Na afloop bracht de groep een bezoek aan de wedstrijd Nederland –Estland.

    Bestuurders voor bestuurdersBestuurders voor bestuurders 1