• Het bestuur van de voetbalvereniging Oldenzaal werkt momenteel aan een document waarin omschreven staat waar de persoonsgegevens liggen en hoe ermee wordt omgegaan. Dit is nodig, omdat per 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gaat.

    De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op 25 mei vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

    Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

    Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

    Het dagelijks bestuur van de vvo documenteert momenteel welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt, waar deze gegevens vandaan komen en met wie het gedeeld wordt.