• Beste leden,

  Het bestuur van de voetbalvereniging Oldenzaal nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 2 oktober 2020 om 20:00 uur.

  Het wordt een bijzondere ALV. Gezien de maatregelen rondom de bestrijding van COVID-19 is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in het clubhuis. Daarom biedt de vereniging de ALV zowel online als offline aan. Deelnemen kan alleen op basis van registratie, voor zowel voor online als offline.

  Dit kan door voor woensdag 30 september een mail te sturen naar secretaris@voetbalverenigingoldenzaal.nl. De eerste leden die zich aanmelden, kunnen plaats nemen in het clubhuis. De benodigde informatie om online deel te nemen volgt tzt.

  Voor een gestructureerd verloop van de vergadering, kunnen vragen voor de rondvraag op voorhand, voor woensdag 30 september, gestuurd worden naar secretaris@voetbalverenigingoldenzaal.nl.

  Tegenkandidaten kunnen zich tot donderdag 1 oktober 12:00 uur aanmelden via secretaris@voetbalverenigingoldenzaal.nl.

  Voorlopige agenda ALV

  1.Opening en mededelingen

  2.Restant ALV 2018-2019

                2A.Jaarverslag penningmeester

                2B.Verslag kascommissie

                2C.Verkiezing kascommissie

  3.ALV 2019-2020

  4.Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 31 januari 2020

  5.Jaarverslagen afdelingen: secretaris, voetbalzaken, toernooien, ledenwerving & activiteiten en  ledenadministratie & vrijwilligerszaken

  6.Woord van de voorzitter

                PAUZE

  1. Jaarverslag penningmeester

  2. Vaststellen begroting en contributie voor seizoen 2021/2022

  3. Bestuursverkiezing vereniging

                voorstel bestuur aan de ledenvergadering:

  vvo voorzitter                                             Cor Oostendorp              herkiesbaar

  vvo secretaris                                             Sandra Pool                   herkiesbaar

  vvo penningmeester                                Bas Oosting                    aftredend

  voorstel bestuur

  vvo penningmeester                                Tim de Boer

  1. Vaststellen beleidsplan 2020-2022

  2. Bestuursverkiezing stichting beheer clubhuis ’t Heuveltje

  Voorzitter                                                    Cor Oostendorp            blijft in functie

  Secretaris                                                     Sandra Pool                    blijft in functie

  Penningmeester                                        Bas Oosting                    aftredend

  Voorstel bestuur

  Penningmeester                                        Tim de Boer

  1. Rondvraag

  2. Sluiting