• Corona richtlijnen jeugd vv Oldenzaal

  Trainingen jeugd vv Oldenzaal tot en met 12 jaar

  • alleen trainen in georganiseerd verband is toegestaan, dus alleen onder leiding van de trainer
  • er geldt voor deze leeftijdscategorie geen 1,5 meter beperking
  • de trainingen beginnen om 18:00u op maandag en woensdag
  • alle trainingen duren maximaal één uur
  • fietsen worden buiten de poort in de fietsenstalling geplaatst
  • spelers/speelster zijn niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig
  • de jeugdspelers wachten voor de hoofdingang op de trainer die hen ophaalt, dus niet zelfstandig het sportcomplex opgaan
  • na afloop van de training direct het sportpark verlaten, naar huis en douchen

   

  Trainingen jeugd vv Oldenzaal vanaf 13 jaar

  • alleen trainen in georganiseerd verband is toegestaan, dus alleen onder leiding van trainer
  • voor deze leeftijdscategorie blijft de 1,5 meter beperking van kracht, dus alleen sporten op 1,5 meter afstand van elkaar
  • de trainingen beginnen op maandag en woensdag om 18:30u
  • alle trainingen duren maximaal 1 uur
  • kom -als dat mogelijk is- alleen en op eigen gelegenheid naar het sportcomplex
  • fietsen worden buiten de poort in de fietsenstalling geplaatst
  • spelers/speelster zijn niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig
  • we houden 1,5 meter afstand, komen niet te vroeg en hangen niet onnodig rond bij en op het sportcomplex
  • de trainer maakt gebruik van door de KNVB opgestelde “1,5 meter oefenvormen”
  • na afloop van de training direct het sportpark verlaten, naar huis en douchen

   

  Andere belangrijke bepalingen

  • als een speler/speelster neusverkouden is, moet hoesten, benauwd is of koorts heeft blijft hij/zij thuis
  • een speler/speelster blijft ook thuis als iemand uit het gezin koorts / benauwdheidsklachten heeft of positief is getest op het coronavirus
  • ouders mogen niet op het sportcomplex komen, het brengen en halen is toegestaan waarbij ouders op de parkeerplaats (op 1,5 meter van elkaar, met maximaal 2 personen) wachten
  • iedere avond is er van 17.45 uur tot 19.45 uur, namens vv Oldenzaal, een “toezichthouder” aanwezig die toeziet op de naleving van de richtlijnen en voorwaarden
  • het clubgebouw blijft gesloten
  • toiletten blijven gesloten, ga dus voor de training thuis naar de wc
  • de kleedkamers blijven gesloten, de spelers/speelsters komen in trainingskleding en gaan thuis douchen
  • de EHBO-koffer en AED liggen in kleedkamer 10, de trainers en toezichthouder hebben een sleutel
  • wedstrijden zijn nog niet toegestaan
  • buiten de trainingstijden om geldt voor de jeugd nog steeds de noodverordening en is het sportcomplex verboden gebied
  • ook voor de senioren/volwassenen blijft de noodverordening van kracht dat sportcomplexen voor hen gesloten zijn

   

  Begrip

  Als club zijn we blij dat er weer gesport mag worden. Helaas kan dat nog niet zoals wij dat het liefste zouden willen. We moeten bovenstaande richtlijnen opvolgen. We vragen begrip van de ouders en onze jeugd voor de genomen maatregelen, en de aanwijzingen van de trainers en toezichthouder op te volgen.