• Agenda extra ALV 28 juni 2024

  Beste leden van vv Oldenzaal,

  Jullie zijn van harte uitgenodigd voor de "extra" Algemene ledenvergadering

  op vrijdag 28 juni vanaf 20:00.

  De locatie is het clubhuis op Sportpark "De Weschterik".

   

  We noemen het een extra ALV omdat we de jaarcijfers van vv Oldenzaal pas definitief kunnen vaststellen na de controle door de kascommissie. dat doen we in oktober of november 2024. Dat is ook de stichting naar alle waarschijnlijkheid volledig afgewikkeld.

  De behandeling van het voorstel door de gemeenteraad over de afwikkeling van stichting 't Heuveltje is overigens op maandag 17 juni om 19:45u. Voor die agenda en stukken zie deze link.

   

  Maar vanwege de voortgang afwikkeling stichting 't Heuveltje en de het voorstel voor een investering in het clubhuis van zvv De Esch en vv Oldenzaal is er wel wat te bespreken met elkaar. Bovendien willen wij van gedachten wisselen over de gewenste verenigingstructuur in relatie tot de samenwerkign met zvv De Esch.

  Jullie komst is dus zeer belangrijk en gewenst!

   

  Agenda (link naar agenda als PDF):

  1. Opening en mededelingen

  2. Notulen ALV d.d. 10-11-2023

  3. Jaarverslag secretaris

  4. Jaarverslag penningmeester
  i.)Stand van zaken afwikkeling Stichting ‘t Heuveltje
  ii.)Concept jaarrekening 2023-2024 vv Oldenzaal

  5.Verkiezing kascommissie

  6. Vaststelling contributies

  7.Vaststelling begroting 2024-2025 vv Oldenzaal
  i.) Voorstel investeringsbijdrage clubhuis

  8. Bestuursverkiezing

  9. Verenigingsstructuur: vv Oldenzaal / zvv De Esch

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

  De stukken worden bij de vergadering beschikbaar gesteld.

  Toegang hebben leden van 16 jaar en ouder.

  Clubhuis open vanaf 19:30u

   

  Vriendlijke groet,

   

  bestuur vv Oldenzaal