• Hennie Pool is twee weken terug begonnen als contactpersoon voor het clubhuis. Hij ondersteunt hiermee het stichtingsbestuur.

  De clubhuiscoördinator is de afgelopen week bezig geweest met de invulling van de bar- en keukenbezetting. En niet zonder succes. De meeste trainingsavonden zijn voorzien van barpersoneel, evenals in het weekend. Ook de keuken kent tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal een goede bezetting. Voor de uitwedstrijden is nog een plekje vrij. Hetzelfde geldt voor de bar op die dagen van 11:00 – 13:00 uur.

  Hennie is geen onbekende binnen de vereniging. Van oktober 1998 tot oktober 2004 was hij voorzitter van de vvo. Hij is lid sinds 1966 en speelde tot 2018 voetbal. Hennie is trouwe bezoeker van uit- en thuiswedstrijden van het eerste.

   

  KNVB

  Volgens de richtlijnen van de KNVB is de clubhuiscommissie  verantwoordelijk voor:

  * Het clubhuis van de vereniging beheren en exploiteren en het scholen van barvrijwilligers.

  * Het vaststellen van het assortiment, dat past bij het (allochtone) ledenbestand van de vereniging, alsmede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden.

  * Zorg dragen dat het clubhuis in goede staat van onderhoud is en blijft.

  * Bijdragen aan een goed verloop van diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden.

  * De zorg voor het steeds over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers kunnen beschikken voor de bar- en schoonmaakdiensten.

  * Er op toezien dat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis

   

  Bij de vv Oldenzaal is het beheer van het clubhuis ondergebracht bij de Stichting Beheer Clubhuis ’t Heuveltje. In het stichtingsbestuur zitten momenteel Cor Oostendorp (voorzitter) en Sandra Pool (secretaris). Tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering stelt het bestuur Tim de Boer voor als derde bestuurslid (penningmeester) van de stichting.